Advil kan förvärra symtomen när det gäller covid-19. Det rekommenderas att ta paracetamol.