En kommentar om Coronavirus

Av: Frank Mastrapasqua, Ph.D. Rektor, ordförande och Chief Investment Officer

Eftersom det har hänt så många gånger tidigare, precis när ett antal osäkerheter minskade som Brexit, handelskonflikter och impeachment, händer det oväntade: coronavirus överraskar marknaden. Volatiliteten har ökat och priserna har fallit snabbt. Rädsla för det okända eskalerar och försök att bedöma den ekonomiska skadan blir ett pågående fenomen. Goldman Sachs uppskattar att konsekvenserna av viruset skulle minska den ekonomiska tillväxten under första kvartalet med 0,4%. Ingen vet dock riktigt och beräkningarna kommer att variera mycket.

Medias informations- och desinformationsflöde, fart som det skapar i de automatiserade investeringsinstrumenten och den stigande känslomässiga kvoten åtföljer plötsliga minskningar och matar rädslan.

Det faktum att investerare har direkt tillgång till sina portföljer ökar ångesten när de förblir limmade till förändrade värden. I en annan tillgångsklass, fastigheter, finns detta problem inte, även om värden också kan sjunka. Eftersom denna särskilda tillgångsklass är illikvid och marknadsförbarhet kan vara svår måste åtagandet vara långsiktigt. Föreställ dig konsekvenserna av omedelbar tillgång till värdet på ditt fastighetsinnehav. Behovet av en kardiolog skulle öka. Aktier bör ses i samma sammanhang - långsiktigt.

De oväntade händelserna som coronavirus bör ses i ett historiskt sammanhang. Tidigare har vi upplevt SARS, EBOLA, Hurricanes, Tsunamis, och bara förra året dog 61 000 personer från FLU, 647 000 var inlagda på sjukhus och 42,9 miljoner blev sjuka. Så lika allvarligt som det är och att erkänna den negativa påverkan på världsekonomisk tillväxt, särskilt i Kina, bör det vara ett kortsiktigt fenomen. De negativa ekonomiska effekterna under första kvartalet kommer sannolikt att följas av en återhämtning under andra kvartalet och därefter. Svarssystemet på detta virus av flera nationer verkar vara snabbt, även om det är inkonsekvent, och i vissa fall otillräckligt, men inlärningskurvan verkar vara brant och sätter scenen för att hantera framtida utbrott. Dessutom kan de viktigaste länderna vidta ekonomiska åtgärder på kort sikt för att mildra den negativa påverkan på deras respektive ekonomier. Kina har genomfört ett monetärt drag för att lägga till likviditet i det finansiella systemet genom att lägga till en betydande summa yuan genom omvända repor i väntan på sin marknadsöppning efter Lunar New Year Holiday. USA och Frankrike granskar de förväntade ekonomiska effekterna av viruset. USA uppskattar en negativ påverkan på BNP med 0,2%. Det första kvartalet kommer också att se effekten av oron i Boeing. Det verkar mycket troligt att det första kvartalet 2020 kommer att generera årets svagaste tillväxttakt med tanke på de exogena faktorerna.

Som ett resultat skapas värde i perioder av osäkerhet, och denna period verkar vara en av dessa tider. Företag har inte förändrats. I själva verket kommer god företagsledning att anpassa sig till den föränderliga miljön.

Risk-off-handeln driver den 10-åriga statsräntan mot 1,5% och S&P 500-utdelningen går upp mot 1,9%, med vinstavkastningen nära 5,75%. Det är svårt att bli negativ i en sådan avkastnings- och utdelningsmiljö som stöds av en tillmötesgående penningpolitik.

Se upp för överflödet av åsikter som dyker upp ibland som dessa. Håll fast vid en rationell tanke. Kom ihåg att rädsla säljer. Media matar rädslan och bränslar vansinnet. Den snabba återhämtningen på den amerikanska aktiemarknaden under de senaste två dagarna kan redan indikera att denna rädsla är uppblåst.

-

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Frank Mastrapasquas nyhetsbrev, Capital Market Comment, den 4 februari 2020. För att få dessa nyhetsbrev i din inkorg, registrera dig på www.mcapitaladv.com.