En komplett guide till Coronavirus-diagram: Bli informerad, inte förskräckt

Diagram kan vilseleda, felinformera och orsaka panik. Så här blir du förtrolig med datavisualiseringens språk - och bättre förstå COVID-19-pandemin.

Foto: Clay Banks

Av Amanda Makulec