Nytt uppdatering av Coronavirus 2019

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fortsätter att noga övervaka ett utbrott av ett nytt coronavirus från 2019 (2019-nCoV) i Wuhan City, Hubei-provinsen, Kina som började i december 2019.

Patienter med en resehistorik till Wuhan City, Kina och luftvägsymtom med feber bör hanteras efter vägledning från New York State Department of Health och CDC.

Ett misstänkt fall av 2019-nCoV eller Patient Under Investigation (PUI) definieras som:

1. Feber OCH symptom på lägre luftvägssjukdom (t.ex. hosta, andnöd) OCH de senaste 14 dagarna före symptom börjar:

a. Resor från Wuhan City, Kina ELLER nära kontakt med en person som är under utredning för 2019-nCOV medan personen var sjuk.

2. Feber ELLER symtom på sjukdomar i nedre luftvägar (t.ex. hosta, andnöd) OCH de senaste 14 dagarna före symptom börjar:

a. Nära kontakt med en sjuk laboratoriebekräftad 2019-nCoV-patient.

Du och din personal bör följa dessa riktlinjer för misstänkta patienter med 2019-nCoV:

· Initiera lämpliga försiktighetsåtgärder: Standard + Kontakt + Luftburen

· Utöva lämplig handhygien

· Använd personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive handskar, klänningar, ögonskydd och andningsskydd N-95