13 Oavsiktliga positiva effekter av Coronavirus-situationen

Foto av Sushobhan Badhai på Unsplash

När jag skriver min morgondagbok inser jag att det finns flera positiva effekter av situationen och behovet av att förstärka meddelandet för att motverka dessa tider av rädsla och osäkerhet.

1. En enorm uppskattning för medicinsk personal, sjuksköterskor och läkare.

2. Ökad tacksamhet för lärare, skolpersonal.

3. Ökad tacksamhet för brevbärare, leveransfolk.

4. Ökad uppskattning för vetenskap och folkhälsa.

5. Ökad oro för äldre.

6. Ökad prioritering av hälsosam kost, träning och sömn.

7. Förbättrad hygienpraxis.

8. Barn har mer tid att få kontakt med föräldrar och ostrukturerad lek.

9. Minskad trafik och föroreningar på vägar.

10. Minskad onödig luftfärd / pendling och ökad betoning på fjärrarbetet.

11. Möjlighet att spendera tid i natur, ensamhet och självreflektion.

12. Minskning av människans centrerade världsbild.

13. Förståelse för hur kopplade vi är som människor utöver ras, kön, klass etc.

Världen är liten!

Det är en värld av skratt, en värld av tårar Det är en värld av hopp och en värld av rädsla. Det är så mycket att vi delar att det är dags att vi är medvetna. Det är ju en liten värld
Det är ju en liten värld Det är ju en liten värld Det är trots allt en liten värld Det är en liten, liten värld
Det finns bara en måne och en gyllene sol Och ett leende betyder vänskap till alla även om bergen delar sig och haven är breda Det är ju en liten värld
Det är ju en liten värld Det är ju en liten värld Det är trots allt en liten värld Det är en liten, liten värld

Källa Okänd men värt att dela här -